Bu depressiya testi özünüqiymətləndirmə vasitəsi olub Sizin depressiv pozuntudan əziyyət çəkib-çəkmədiyinizi təyin etməyə imkan verir.
DEPRESSİYA TESTİ
Təlimat: Aşağıda göstərilən sualları oxuyun və  son bir həftə ərzində vəziyyətinizə uyğun olan cavabları qeyd edin

1. Mənim əhvalım qəmgin və kədərlidir
 • Heç vaxt
 • Qısa müddət ərzində
 • Vaxtaşırı
 • Kifayət qədər çox vaxt
 • Əksər vaxtlarda yaxud, həmişə

2. Əvvəllər xoşuma gələn şeylərə indi biganəyəm
 • Heç vaxt
 • Nadir hallarda
 • Bəzi hallarda
 • Tez-tez
 • Daima

3. Mənim iştaham pisdir
 • Heç vaxt
 • Nadir hallarda
 • Bəzi hallarda
 • Tez-tez
 • Əksər hallarda/Həmişə

4. Mənim yuxu ilə əlaqədar problemlərim var
 • Heç vaxt
 • Nadir hallarda
 • Bəzi hallarda
 • Tez-tez
 • Əksər hallarda/Həmişə

5. Mən özümü yorğun hiss edirəm
 • Heç vaxt
 • Nadir hallarda
 • Bəzi hallarda
 • Tez-tez
 • Daima

6. Mənə elə gəlir ki, heç nə yaxşıya doğru dəyişməyəcək
 • Heç vaxt
 • Nadir hallarda
 • Bəzi hallarda
 • Tez-tez
 • Əksər hallarda/Daima