SARIŞAN HALLAR TESTİ
Obsessiv-Kompulsive Simptomalr Şkalası
 
Sizdən xahiş olunur ki, cədvəldə göstərilənləri diqqətlə oxuyasınız və halınıza daha çox uyğun gələn cavabı qeyd edəsiniz.

1.1 Siz hansısa xəstəliyə yoluxa bilərsiniz
 • Bəli
 • Xeyr

1.2 Öz üzərinizdə nəzarəti itirə bilərsiniz
 • Bəli
 • Xeyr

1.3 Özünüzə və ətrafdakılara zərər yetirə bilərsiniz
 • Bəli
 • Xeyr

1.4 Hansısa pis hadisə baş verə biləcəyi barədə narahatlıq
 • Bəli
 • Xeyr

1.5 Seksüal mövzulu ədəbsiz təsəvvürlər
 • Bəli
 • Xeyr

1.6 Din əleyhinə fikirlər (küfr)
 • Bəli
 • Xeyr

2 Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürlər Sizin real həyat problemlərinizlə əlaqədardırmı?
 • Tamamilə əlaqədar deyil
 • Az dərəcədə
 • Müəyyən qədər
 • Xeyli dərəcədə
 • Çox güclü dərəcədə

3. Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürlər Sizi nə dərəcədə narahat edir?
 • Tamamilə narahat etmir
 • Az dərəcədə narahat edir
 • Müəyyən qədər narahat edir
 • Xeyli dərəcədə narahat edir
 • Çox güclü narahat edir

4. Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürlər nə qədər vaxt Sizi narahat edir?
 • Vaxtımın az hissəsini
 • Vaxtımın müəyyən qədərini
 • Vaxtımın xeyli hissəsini
 • Əksər vaxtımı
 • Demək olar ki, daima

5. Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürlər Sizin həyat fəaliyyətinizə nədərəcədə mane olur?
 • Qətiyyən mane olmur
 • Az dərəcədə mane olur
 • Müəyyən dərəcədə mane olur
 • Xeyli dərəcədə mane olur
 • Çox güclü dərəcədə mane olur

6. Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürləri özünüzdən uzaqlaşdırmağa çalışırsınızmı?
 • Ümumiyyətlə çalışmıram
 • Vaxtımın əksər hissəsini
 • Vaxtımın az hissəsini
 • Vaxtımın müəyyən qədərini
 • Vaxtımın xeyli hissəsini

7. Xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürləri özünüzdən uzaqlaşdırmaq üçün əllərin yuyulması,dəfələrlə yoxlamalar və bu kimi təkrar olunan hərəkətlər icra edirsinizmi? (yaxud “ürəyinizdə” hansısa sözləri təkrar edir, dua oxuyursunuzmu)
 • Ümumiyyətlə etmirəm
 • Vaxtımın az hissəsini
 • Vaxtımın müəyyən qədərini
 • Vaxtımın xeyli hissəsini
 • Vaxtımın əksər hissəsini

8. Sizi narahat edən xoşagəlməz fikirlər, xəyallar və ya təsəvvürləri özünüzdən uzaqlaşdırmaq üçün təkrarlanan hərəkətlər və əqli prosesləri icra etmək tələbatınız nə dərəcədədir?
 • Cüzi tələbat
 • Mülayim tələbat
 • Xeyli tələbat
 • Güclü tələbat
 • Cox güclü tələbat

9. Təkrarlanan hərəkətlər və əqli proseslər Sizin gündəlik həyat fəaliyyətinizi nə dərəcədə pozur?
 • Qətiyyən pozmur
 • Cüzi pozur
 • Bir qədər pozur
 • Əhəmiyyətli dərəcədə pozur
 • Çox güclü dərəcədə pozur