(050) 223 34 40 ​​
Murad Sultanov, həkim-psixiatr, psixoterapevt
 İş stajı - 23 il
 Azərbaycan Tibb Universitetini psixiatriya ixtisası üzrə bitirmişdir
 Weil-Cornell Medical College (ABŞ) - psixiatriya üzrə davamedici tibbi kursları
 Avropa Psixiatrik Assosiasiyasının davamedici tibbi təhsil kursları:
 - İnterpersonal psixoterapiya;
 - Koqnitiv-biheyvioral psixoterapiya

  "Azərbaycanın Psixi Sağlamlıq Dövlət Strategiyasının” hazırlamış işçi qrupunun üzvü
Psixi sağlamlıq haqqında çoxsaylı məqalələrin müəllifi.
Psixiatriya və psixoterapiya üzrə kitabların həmmüəllifi:
 “İnterpersonal psixoterapiya” – Azərbaycan Tibb Universitetinin dərsliyi
“Əsas psixiatrik reytiq cədvəllərinin toplusu”
– Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin metodik vəsaiti
Ümumdünya Psixiatriya Konqresinin və digər beynəlxalq elmi forumların iştirakçısı.

Fidan Məmmədova, həkim-psixiatr, psixoterapevt
 İş stajı - 17 il
 Azərbaycan Tibb Universitetini psixiatriya ixtisası üzrə bitirmişdir
 Şarite Klinikası (Almaniya) - psixiatriya üzrə doktorantura
 Johns Hopkins University (ABŞ) - psixiatriya üzrə davamedici tibbi kursu
 Weil-Cornell Medical College (ABŞ) - psixiatriya üzrə davamedici tibbi kursu
 Avropa Psixiatrik Assosiasiyasının davamedici tibbi təhsil kursları:
-  İnterpersonal psixoterapiya;
-  Koqnitiv-biheyvioral psixoterapiya

CRS Elmi-Tədqiqat təşkilatının direktoru
Azərbaycan Psixiatrik Assosiasiyanın icra katibliyinin üzvü, layihələr üzrə katib
"Azərbaycanın Psixi Sağlamlıq Dövlət Strategiyasının” hazırlamış işçi qrupunun üzvü.
Psixi sağlamlıq haqqında çoxsaylı məqalələrin müəllifi.
Psixiatriya üzrə kitabın həmmüəllifi:
“Əsas psixiatrik reytinq cədvəllərinin toplusu” – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin metodik vəsaiti
Ümumdünya Psixiatriya Konqresinin və digər beynəlxalq elmi forumların iştirakçısı.

Rauf Qəmərlinski, həkim-psixiatr, psixoterapevt
 İş stajı - 19 il
Azərbaycan Tibb Universitetini psixiatriya ixtisası üzrə bitirmişdir
Avropa Psixiatrik Assosiasiyasının davamedici tibbi təhsil kursları:
- İnterpersonal psixoterapiya;
- Koqnitiv-biheyvioral psixoterapiya
Weil-Cornell Medical College (ABŞ) - psixiatriya üzrə davamedici tibbi kursları
Psixiatriya və psixoterapiya üzrə kitabların həmmüəllifi:
“İnterpersonal psixoterapiya” – Azərbaycan Tibb Universitetinin dərsliyi
“Məhkəmə psixiatriyasının əsasları” – Azərbaycan Tibb Universitetinin dərsliyi
Rauf Qəmərlinski Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin konsultantıdır